Hund i bil

Transportera hundar

När du transporterar din hund behöver du göra det på ett säkert sätt, bland annat genom att ha god uppsikt över den och se till att den sitter säkert vid inbromsning.

Det finns också särskilda regler för när och hur du får resa med tikar och hundvalpar och för transporter utomlands. Tänk på att du inte får transportera hundar som är sjuka eller skadade.

När familjen åker iväg vill man ofta att hunden också skall följa med.

Innan resan bör du dock tänka över om hunden kommer att må bra av att sitta i bilen under resan eller om hunden har det bättre hos vänner eller på ett djur­pensionat.

Du får bara transportera dina hundar när det anses lämpligt att transportera dem. Hundar som är sjuka eller skadade får inte transporteras.

Transportera hundar i bil på ett säkert sätt
När du transporterar enstaka hundar i din bil skall du se till att de transporteras på ett säkert sätt.

Du kan transportera hunden i kombiutrymmet på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten. 

Hunden skall inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten.

Därför måste du se till att hunden är säker vid inbromsning, till exempel genom att använda transportbur, lastgaller eller säkerhets­bälte som är anpassat för hundar.

Om du transporterar hunden i en bur eller liknande skall den vara utformad och placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation.
Du skall även se till att bagage eller andra föremål inte kan falla över hunden och skada den.
Lämna aldrig en hund ensam i en varm eller kall bil.
Du får aldrig lämna ett djur utan tillsyn i bilen om det finns risk att temperaturen inne i bilen överstiger +25°C eller under -5°C.

Även om bilen står i skugga och du lämnar en glipa i fönstret kan det snabbt bli mycket varmt inne i en bil.

Det är inte bara temperaturen som avgör hur snabbt ett djur inne i en bil får värmeslag och eventuellt avlider.

Även luftfuktigheten har betydelse. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret. Luftfuktigheten ökar mycket snabbt då hunden hässjar.

Rasta hunden och ge den vatten minst var 6:e timme
Under transporten skall du rasta hunden och ge den vatten minst var 6:e timme. Den skall få foder med högst 24 timmars mellanrum.

Förvara hunden i bilen i högst 3 timmar
En hund får förvaras i bilen i högst 3 timmar när bilen står stilla. Den får inte förvaras regelbundet i ett fordon eller i en bil när du arbetar.

Under den tiden måste du ordna en bättre lösning för djuret.

Hundar får tillfälligt förvaras i bilen vid transporter och övernattningar i samband med resor, vid vistelse i områden där husdjur inte är tillåtna eller vid andra aktiviteter som till exempel jakt, tävlingar, utställningar och utbildningar för hunden.

Minsta mått
När en hund åker bil skall hunden kunna stå och ligga på ett bekvämt sätt.

Om du använder en bur eller liknande för transporten i personbilen skall varje hund ha minst det här utrymmet:

Längd: hundens längd gånger 1,10. Du mäter hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning.
Bredd: hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden skall kunna ligga ner och vända sig obehindrat.
Höjd: hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.
Om du transporterar mer än en hund i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd.

Du får inte binda en hund vid ett stillastående motorfordon om inte en speciell uppbindnings­anordning finns installerad på fordonet.

Uppbindnings­anordningen skall vara utformad så att fordonet inte kan lämna platsen utan att man först tar bort anordningen.

Det händer varje år att hundar binds vid bilar och skadas allvarligt då ägaren kör iväg med hunden fortfarande bunden till bilen.

Tikar och hundvalpar
En tik som löper skall transporteras åtskild från hanhundar.
Du får inte transportera en dräktig tik om det är 2 veckor eller mindre kvar till den beräknade förlossningen om du ska åka längre än 5 mil.
Du får heller inte transportera en tik tidigare än 1 vecka efter valpningen om du skall åka längre än 5 mil.
En hundvalp måste vara minst 1 vecka och naveln bör vara helt läkt för att du skall få transportera den.
En tik med diande valpar skall transporteras tillsammans men hållas åtskilda från andra djur.
När det är brådskande att åka till veterinären
Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten.

Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret skall du kontakta en veterinär.

Det finns fler regler för vissa transporter
Om du transporterar hundar i en personbil eller lätt lastbil vid regelbunden och återkommande yrkes­verksamhet finns det fler regler som du måste följa:

När hundarna lastas i eller ur fordonet skall du använda lämplig utrustning.
Du skall kunna sköta om hundarna under transporten eller låta någon annan lämplig person sköta om dem.
Det fordon som du använder för transporten skall ha ett utrymme som är särskilt avsett för hundar. Utrymmet skall vara avskärmat mot person­utrymmet med galler eller nät.
Utrymmet där hundarna transporteras skall vara utformat så att de kan stå upp och ligga ner på ett bekvämt sätt. Om det behövs skall du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar hundarna.
Utrymmet skall vara utformat så att det skyddar hundarna mot solljus. Det skall ventileras mekaniskt med en fläkt som fungerar även då motorn på fordonet är avstängd.
Hundarna får inte förvaras permanent i ett transportmedel.
Det skall finnas bra möjligheter att rädda hundarna ur fordonet vid brand eller annan olycka och utrymning skall kunna ske via mer än en utrymningsväg utan besvär eller fördröjning.

Källa Jordbruksverket